مأموریت دکتر احمدی نژاد همچنان ادامه دارد ...

بسم ربّ الشّهداء

مأموریت دکتر احمدی نژاد همچنان ادامه دارد ...


✔️ چند سال پیش دکتر احمدی نژاد در جمع برخی دوستان از فلسفه ی ورودش به انتخابات ریاست جمهوری ٬ نکات جالبی مطرح کرد که پاسخ بسیاری از شبهات امروز می باشد .

ایشان در کنار تلاش اقتدارگرایانه دو جریان موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا که مخالف ورود ایشان بودند ٬ از عده ای دیگر حکایت کرد که ناصحانه و دوستانه مخالف ورود ایشان به عرصه سیاسی بودند ٬ به دلیل اینکه ساختار سیاسی را فراآرمانی و عدالت ستیز می دانستند که فقط اهل معامله در آن دوام می آورند و چون روحیه ی انقلابی دکتر احمدی نژاد را در عدم تن دادن به بده بستان ها و معاملات پست سیاسی را می شناختند بنابراین دوام دولت وی را محال می دانستند پس سؤال بزرگی از انگیزه ورود ایشان برایشان مانده بود .

دکتر احمدی نژاد در پاسخ این دسته ٬ رسالت خود را چنین شرح داده بود : من دیدم در این نظام همه مدعیند که انقلابی اند ٬ از آن کسیکه خود و خانواده اش سال ها از این نظام خورده است و برده اند تا آن جانباز ۷۰ درصد که سال های جوانی اش را روی تخت آسایشگاه گذرانده همه از انقلاب می گویند و نسل جوان باید متوجه می شد که چه کسی راست می گوید و چه کسی راست نمی گوید ! گویا قبل از ظهور هم باید صف ها جدا شود ؟!...

دکتر احمدی نژاد با وجود ایجاد انسجام ملّی ای که نظیرش فقط اوائل انقلاب بود و ایجاد وحدت طیف های مختلف مردم در سال های دولتش که در راهپیمایی ها و مشارکت های بی نظیر آن سال ها مشهود بود ٬ ولی تأثیر اصلی اش جدا سازی صف کثیر مدعیان انقلاب که زندگی انگلی نسبت به نظام دارند و جز مکیدن منابع ملّت و فروش دستاوردهای انقلاب ٬ هنری نداشته اند از انقلابیون گمنام بوده است .

مدعیان زیادی که سال ها خود را پشت نام امام و انقلاب و ارزش ها پنهان کرده بودند با حضور ایشان حقدها و کینه های بدری و خیبری شان بروز کرد که امثال میرحسین موسوی تنها یک نمونه از ده ها مورد آن است .

✔️ سوای منتقدان دلسوز که مورد استقبال دکتر احمدی نژاد هم هستند ٬ ولی هرکس تاکنون به کینه ورزی و دشمنی با دکتر احمدی نژاد پرداخته است اگر ناآگاه نباشد ٬ گویای انحرافش از خط امام و آرمان های انقلاب بوده است که سرانجام گیر کارش افشا خواهد شد ٬ چراکه تنها گناه ایشان عمل در جهت آرمان های عدالتخواهانه و انقلابی امام خمینی بوده است ٬ پس این جدا سازی صف ها همچنان ادامه دارد .

همانطورکه پیامبر بزرگ خدا ٬ امیرمؤمنان را شناسه ی مؤمنان بعد از خودش دانست ٬ به گفته مبتنی بر ادله ی عقلی و نقلی یکی از اساتید بزرگ اخلاق ٬ دیگر مؤمنان نیز بسته به اندازه ایمانشان همین خصوصیت را در جدا سازی صف مؤمنان و منافقان دارند ٬ پس نباید از این خالص سازی صف انقلابیون و انقلابی نمایانِ فرصت طلب در درون نظام هراس داشت و آنرا دوقطبی سازی انگارد چون این مأموریت دکتر احمدی نژاد و سایر مؤمنان همچنان ادامه خواهد داشت و یکسان دانی انقلابیون و منافقین انقلابی نما خود مخرّب ترین آفت درونی نظام و انقلاب است .

مسعود شفیعی کیا


منبع این نوشته : منبع
دکتر ,انقلاب ,ایشان ,سازی ,نظام ,انقلابی ,همچنان ادامه ,ورود ایشان ,ادامه دارد ,مأموریت دکتر ,مخالف ورود ,دکتر همچنان ادامه